۹۷/۰۲/۲۷ چاپ ایمیل و پی دی اف

صوت | چگونه مهربانی خدا را باور کنیم؟

شناسنامه

 • زمان: رمضان 97
 • مکان: مسجد امام صادق(ع)، میدان فلسطین و حسینیه آیت الله حقشناس(ره)
 • تعداد: 30 جلسه
 • موضوع سخنرانی: چگونه مهربانی خدا را باور کنیم؟

فهرست:

جلسۀ1(970226)

مدت: 43دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(5MB) | متوسط(20MB) | خوب(40MB)]

جلسۀ2(970227)

مدت: 57دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7MB) | متوسط(26MB) | خوب(53MB)]

جلسۀ3(970228): تفکر؛ اولین قدم برای درک مهربانی خدا

مدت: 58دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(26MB) | خوب(53MB)]

 • چرا درباره مهربانی خدا صحبت می‌کنیم؟
 • عدم توجه به مهربانی خدا، ریشه بسیاری از مشکلات معنوی مؤمنین
 • تأثیر بی‌توجهی به مهربانی خدا بر افزایش دین‌گریزی و شبهه علیه دین
 • یک ملاحظه؛ اسلام رحمانی، یک سوء برداشت از رحمانیت خدا است
 • ضرورت توجه به مهربانی خدا در پرتو روایات
 • اهمیت گفتن بسم الله الرحمن الرحیم
 • برای درک رحمت خدا از کجا باید شروع کرد؟
 • تفکر؛ اولین قدم برای درک مهربانی خدا
 • دلیل آوردن، آغاز خوبی برای درک مهربانی خدا نیست
 • محورهای برای تفکر در مورد مهربانی خدا
 • خدا، عالم و مخلوقات را برای مهربانی کردن آفریده است
 • یاد خدا، یاد مهربانی‌های خدا است

جلسۀ4(970229): توجه به عظمت و عزت الهی و درک محبت الهی

مدت: 62دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(28MB) | خوب(57MB)]

 • نیاز ما به مهربانی خدا
 • دشواری تجلی دادن مهربانی خدا
 • تأثیر مهربانی خدا بر واقعیات زندگی ما
 • توجه به مهربانی خدا، عامل موفقیت در زندگی
 • تناسب بسیار زیاد دین و زندگی
 • تأثیر مناجات با خدا بر افزایش لذت زندگی
 • نیاز مادی ما به محبت و مهربانی خدا
 • اثر دین بر واقعیت زندگی را جدی بگیریم
 • تأثیر دین بر دنیا و زندگی، واقعیتی پیچیده
 • نمونه‌هایی از تفکیک‌ناپذیری دین و دنیا
 • نیاز مادی و معنوی خود را به مهربانی خدا درک کنیم
 • نتیجه سوء لذت بردن از دنیا در صورت غفلت از مهربانی خدا
 • پیشنهاد دوم برای درک مهربانی خدا: توجه به عظمت و عزت الهی
 • خدایی به مهربانی می‌کند که بسیار باعظمت و باابهت است
 • محبت کسی که دارای جلال و عظمت است، به چشم می‌آید
 • کرنش در مقابل عظمت الهی، راهی برای درک عظمت خدا
 • همراه بودن صفات عزت و مهربانی با توجه به آیات قرآن 

جلسۀ5(970230): نیاز فطری انسان به مهربانی خدا

مدت: 58دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7MB) | متوسط(26MB) | خوب(53MB)]

 • برداشت خود از مهربانی خدا را تصحیح کنیم
  • مهربانی خدا، در مقابل نامهربانی تعریف نمی‌شود
  • خداوند که نامهربان نمی‌شود؛ خدا فقط مهربان است
  • عظمت و کبریایی خداوند نیز در مقابل مهربانی نیست
  • در کنار مهربانی خدا، صفت دیگری را قرار ندهیم
  • تأثیر مهربانی بر دیگر صفات الهی
  • هیچ وقت نمی‌توان از مهربانی خدا جدا شد
  • برداشت اولیه از مهربانی خدا
  • دشواری جابه جایی علاقه ها و تغییر ایمان
 • تأثیر توجه به مهربانی خدا بر افزایش ایمان
 • از روی شدت نیاز خودمان به مهربانی خدا، خدا را مهربان بدانیم
  • نیاز عاطفی انسان به پدر و مادر؛ نمونه نیاز انسان به مهربانی خدا
 • خدا را فقط خالق ندانیم؛ خدا، مهربانی است که به او نیاز داریم
  • بخشش گناه، نمونه‌ای از مهربانی خدا
 • آلودگی انسان به یأس و ناامیدی از مهربانی خدا
 • کسی که از مهربانی و محبت دیگران ناامید است، انسان بدی می‌شود
  • تأثیر مهربانی و عاطفه بر رشد فرزندان
 • نیاز ما به مهربانی خدا، یک نیاز فطری است
 • نیاز روزمره ما، مهربانی خدا است
 • نیاز به مهربانی خدا را در خود کنکاش و بیدار کنیم
 • احساس بی‌نیازی از مهربانی خدا، نوعی قساوت قلب
 • مهربان ندانستن خدا، توهین به خدا است
 • مهربانی خدا در برخی از آیات و روایات
 • اشتیاق خداوند به ما چگونه است؟  

جلسۀ6(970231): عوامل غفلت از مهربانی خدا

مدت: 54دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7MB) | متوسط(25MB) | خوب(50MB)]

 • عوامل بیتوجهی، یأس و تردید در مهربانی خدا
 • انسان، موجودی که باید ارزش پیدا کند
 • علایق مختلف و مخالفت با برخی از آنها، لازمه با ارزش شدن انسان
 • شرایط ویژه انسان هنگام تصمیم‌گیری و انتخاب میان علایق
 • تنهایی انسان هنگام انتخاب و تصمیم‌گیری، اولین عامل غفلت از مهربانی خدا
 • ما در فضای امتحان، احساس تنهایی می‌کنیم
 • سوء استفاده شیطان از تنهایی انسان هنگام تصمیم‌گیری
 • آیا ما واقعاً در شرایط انتخاب و امتحان، تنها هستیم؟
 • مهربانی خدا، جایی برای نگرانی از آینده نمی‌گذارد   
 • دشواری فراموش نکردن مهربانی خدا در سختی‌ها و ابتلائات
 • نگرانی از فردا، یعنی خود را تحت محبت کسی ندیدن
 • برای فردا کار و تدبیر کنیم، اما نگران نباشیم
 • با ذکر رحمت و مهربانی خدا، آرام باشیم
  • دوران دفاع مقدس و تجربه حضور خدا
  • نقدی بر فرهنگ مبتنی بر زندگی کارمندی
  • در زندگی کارمندی، توکل به مهربانی خدا، رندانه فراموش می‌شود
  • زندگی کارمندی و نابودی خلاقیت
  • رفع نگرانی از آینده در زندگی ولایی
  • ضرورت تغییر سبک زندگی فعلی
  • نگران آینده نباشیم؛ مروری بر یک آیه‌ از قرآن کریم

جلسۀ7(970301)

مدت: 52دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6MB) | متوسط(24MB) | خوب(48MB)]

جلسۀ8(970302)

مدت: 68دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(9MB) | متوسط(31MB) | خوب(62MB)]

جلسۀ9(970303)

مدت: 66دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(30MB) | خوب(60MB)]

جلسۀ10(970304)

مدت: 61دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(28MB) | خوب(57MB)]

جلسۀ11(970305)

مدت: 65دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(9MB) | متوسط(30MB) | خوب(60MB)]

جلسۀ12(970306)

مدت: 58دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(27MB) | خوب(53MB)]

جلسۀ13(970307)

مدت: 80دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(10MB) | متوسط(37MB) | خوب(73MB)]

جلسۀ14(970308)

مدت: 61دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(28MB) | خوب(55MB)]

جلسۀ15(970309)

مدت: 71دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(9MB) | متوسط(32MB) | خوب(65MB)]

جلسۀ16(970310)

مدت: 66دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(9MB) | متوسط(30MB) | خوب(61MB)]

جلسۀ17(970311)

مدت: 62دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(28MB) | خوب(57MB)]

جلسۀ18(970312)

مدت: 65دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(9MB) | متوسط(30MB) | خوب(60MB)]

 

ادامه مباحث در حسینیه آیت الله حق‌شناس(ره)

جلسۀ19(970315)

مدت: 37دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(5MB) | متوسط(17MB) | خوب(34MB)]

جلسۀ20(970316)

مدت: 58دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(27MB) | خوب(53MB)]

جلسۀ21(970317)

مدت: 42دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6MB) | متوسط(19MB) | خوب(40MB)]

 جلسۀ22(970318)

مدت: 47دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(6MB) | متوسط(22MB) | خوب(43MB)]

 جلسۀ23(970319)

مدت: 41دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(5MB) | متوسط(23MB) | خوب(128MB)]

 جلسۀ24(970321)

مدت: 41دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6MB) | متوسط(19MB) | خوب(128MB)]

 جلسۀ25(970322)

مدت: 40دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(5MB) | متوسط(18MB) | خوب(37MB)]

 جلسۀ26(970323)

مدت: 46دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6MB) | متوسط(21MB) | خوب(42MB)]

 جلسۀ27(970324)

مدت: 39دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(5MB) | متوسط(18MB) | خوب(36MB)]

نظرات

سلام و درود خدا بر استاد بزرگوار پناهیان :)
۲۶ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۱۳ عبدالرّحمن
سلام.
یه نکته جالبی اوایل جلسه 15 هست. استاد در مورد اثرات همنشین بد صحبت کردن و بعد از اون در مورد زیتون صحبت کردن تا مثالی بزنن. و من تصور کردم مثال یه نکته جالب از ویژگی های زیتون که دقیقا مرتبط با این موضوع هست منظور بوده، ولی بعد دیدم مثال چیز دیگه هست و خیلی هم جالب بود جریان اون آقایی که همه رو زیتون خور کرده بودن. اون موضوعی که به ذهن من اومده بود و در مورد زیتون وجود داره اینه که زیتون طبیعتش نزدیک به اعتدال و کمی گرم و خشک هست، وقتی که خورده میشه میتونه بسته به اینکه محیط معده چه شرایطی داره و چه ماده ای توش غالب هست به طبیعت سودا (سرد و خشک) هم تبدیل بشه. که این بنظرم مثال جالبی برای تاثیر همنشین بر طبیعت و ویژگی ها هست.
با تشکر و آرزوی قبولی طاعات
با سلام ایا جلسات تمام شد ؟؟؟قراربود ٣٠جلسه باشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ:
با سلام و تشکر

کمتر 30 جلسه است. چند جلسه باقی مانده در اسرع وقت بارگذاری خواهد شد.
۲۴ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۴۱ عبدالرّحمن
با سلام و تشکر
در مورد موضوع جلسه 15 که درمورد جایگزینی روابط مهربانانه بجای قوانین صحبت شده؛ درسته که میفرمایند مخالف قانون نیستن ولی در قرآن بعضی جاها به اینکه یه سری مقررات هم در عین حال رعایت بشه، از رعایت نکردنش بیشتر توصیه شده. که خب مقررات مختلف در مورد مسائل مختلف توی آیات فراوانی اومده. اما این آیه که در ادامه اورده شده، دیگه واقعا میگن این مقررات رو رعایت کنین بهتره... یعنی نگفتن اگه ننویسین بهتره، بلکه گفته بنویسین و فقط در بعضی موارد که پول نقدی دارین جابجا میکنین، حالا ننویسین هم اشکالی نداره... یا اینگه اگه کسی رو گواه نگیرین نافرمانی خدا رو کردین!

سوره ی بقره، آیه ی 282:
ای اهل ایمان، چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معین، سند و نوشته در میان باشد، و بایست نویسنده درستکاری معامله میان شما را بنویسد، و نباید کاتب از نوشتن خودداری کند، که خدا به وی نوشتن آموخته پس باید بنویسد، و مدیون باید مطالبه را املا کند و دو تن از مردان خود (از مسلمان عادل) گواه آرید، و اگر دو مرد نیابید یک مرد و دو زن، از هرکه (به عدالت) قبول دارید گواه گیرید تا اگر یک نفر از آن دو زن فراموش کند دیگری به خاطرش آورد، هرگاه شهود را (به محکمه) بخوانند امتناع از رفتن نکنند، و در نوشتن آن تا تاریخ معین مسامحه نکنید چه معامله کوچک و چه بزرگ باشد. این عادلانه تر است نزد خدا و محکمتر برای شهادت و نزدیکتر به اینکه شک و ریبی در معامله پیش نیاید (که موجب نزاع شود) مگر آنکه معامله نقد حاضر باشد که دست به دست میان شما برود، در این صورت باکی نیست که ننویسید، و گواه گیرید هرگاه معامله کنید، و نبایست به نویسنده و گواه ضرری رسد (و بی اجر مانند)، و اگر چنین کنید نافرمانی کرده اید. و از خدا بترسید و خداوند هم به شما تعلیم مصالح امور میکند و خدا به همه چیز داناست.


فرمایش جناب پناهیان متین و روابط مهربانانه فوق العاده و عالیه، اما با توجه به آیات اینطور برمیاد که جایگزین قوانین و مقررات نیست، بلکه همانطور که قوانینی به روابط حاکمه، اگر انسان ها خودشون بخوان که مهربانانه رفتار کنن و اصلا طرف میخواد مالش رو اگه وام گیرنده توان پرداخت نداشت ببخشه (همونطور که در آیات دیگه هم هست که به وام گیرنده فشار آورد نشه و ...) خب این خیلی هم عالیه و تناقضی با رعایت قوانین نداره. 


این برداشت بنده بود و مسلما خالی از اشکال نیست، خوشحال و ممنون میشم اگه پاسخ بدین.
پاسخ:
با سلام و تشکر
۱. یقینا حداقلی از قوانین و مقررات لازم است برای یک زندگی خوب و رشد دهنده‌ی انسان. اما بخش زیادی از این زندگی خوب به عهده‌ی اخلاق و مهربانی است. کاری که ضربه می‌زند این است که حجم قوانین بیش از حد باشد و بخواهیم به جای مواردی که نیازمند اخلاق هست هم قانون بگذاریم. در اینصورت نتیجه مطلوب هم نخواهیم گرفت.

۲. منظور از زیادی قانون زیادی دستورات الهی نیست. منظور قوانینی است که ضمانت اجرایی دارند یعنی در صورت عدم رعایت آنها یک تنبیه فوری و معین اعمال می‌شود. مثلا خداوند دستور به نماز داده، اما اگر یک جوان نماز نخواند، مجازات معین و فوری برای او در نظر نگرفته. همین طور دستور داده که به والدین احترام کنیم و حتی اف هم نگوییم، اما برای کسی به والدین خود بی‌احترامی کند مجازات فوری و معینی اعلام نکرده است.

در مورد مثال شما نیز خداوند برای کسی که معامله کند و آن را مکتوب نکند، یک مجازات معین و فوری تعیین نکرده است. بله، در مواردی مثل دزدی، قتل و زنا مجازات‌های معین و فوری تعیین کرده است.‌
سلام
خداوند خیر دنیا و آخرت رو بهتون عطا کنه

پانزده سالیه که دنبال گمشده ام میگشتم تازه بعد از گوش کردن به سخنرانیها استاد پناهیان فهمیدم که گمشده ام چیه. نمیدونم چگونه از خدا و شما تشکر کنم.
احساس میکنم خیلی ها رو این سخنرانیها کمک میکنه که به آغوش خداوند برگردن .
تقاضا دارم در صورت امکان تکه های از این سخنرانیها رو با ذکر منبع دسترسی در صدا و سیما و نت  پخش کنین تا افراد بیشتری در داخل و خارج کشور بتوانند نجات پیدا کنن .
ان شاءالله که ادامه داشته باشه .
سعادتمند و خوشبخت باشین .

با سلام به واقع که دیدم نسبت به خداوند تغییر کرده وهر شب منتظرم تا فرصت کنم وسخنرانی استاد را بشنوم فقط امیدوارم بعد ماه رمضان هم سلسله سخنرانی های استاد ادامه پیدا کند. 

بسیار بسیار ممنون 
خدا خیرتان دهد 
سلام....چرا قسمت بیست و دو به بعد بارگذاری نشدن...با تشکر از زحمات شما
با سلام
راجع به بحث عجب که حاج آقا در جلسه 21 مطرح کردند یک سوال داشتم.
امیرالمومنین در وصیتشون به امام حسن و امام حسین که در نامه 47 نهج ابلاغه اومده می فرمایند  وَ اعْمَلَا    لِلْأَجْرِ  . یعنی برای اجر کار کنید.

ولی حاج آقا می فرمایند برای خدا بدون توقع کار کنید.

ممنون از زحمات شما 

پاسخ:
با سلام و تشکر
باید عین جمله را پیدا کنید. در عین حال احتمالا منظور این بوده که نباید توقع داشته باشیم‌ در همین دنیا به صورت فوری و عینی پاسخ و اجر دریافت کنیم. اما اجری که حضرت امیر فرمودند منظور اجر اخروی است.
۱۸ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۳۷ عبدالرّحمن
سلام. روزتون بخیر.
آیا شب های اخیر سخنرانی اجرا نشده؟ بعضی شب ها نه تلویزیون پخش میکنه و نه اینجا یا کانال صوت جلسات گذاشته میشه، اما یه تکه فیلم هایی توی کانال های مختلف منتشر میشه که توی سخنرانی های قبلی نبوده!
لطفا هر شبی که سخنرانی برگزار نشده یا نمیشه هم اعلام بفرمایید اینجا و داخل کانال ها که هم بدونیم هم منتظر نباشیم.
با تشکر 
سلام. لطفا صوت شب بیست و سوم ماه را هم بذارید. که بتونیم هماهنگ بشیم با جلسات.
۱۷ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۵۲ هادی حسینی
سلام. یه خواهش داشتم این بود که اگه میشه صوت جلسه ۲۲ بزارین که استفاده کنیم برای امشب مون 
پاسخ:
با سلام و تشکر

جلسه بیستم، در شب 22 رمضان برگزار شده است.
عرض سلام
از اینکه به سوال بنده (نیلوفر، ۴خرداد۹۷،ساعت ۱۵) جواب دادین خیلی خیلی ممنونم
خدا استاد عزیز رو حفظ کنه، من به ایشون خیلی مدیونم
ان شاء الله توفیقاتتون روزافزون باشه
سلام ببخشید 13 ام و 14 ام استاد سخنرانی نداشتن?

پاسخ:
با سلام و تشکر

خیر
۱۴ خرداد ۹۷ ، ۲۰:۲۱ فاطمه مختاری
سلام.

خدا قوت به شما 

. استاد تو سخنرانی شونزدهم فرمودند یک قسمت از نوار حذف بشه . یا این حرف استادم حذف می‌کردید یا کلا حذف نمی‌کردید. ماهم دل داریم کاش می‌تونستیم بشنویم کامل حرفای استاد رو. 

خدا بهتون خیر بده .
سلام استاد پناهیان عزیز.
متاسفانه ما عادت کردیم از ««بعضی»» همکارای شما فقط بشنویم که خدا چه قدر سخت گیره و چه قدر رسیدن بهش سخته و انگار فقط مال یه عده ی خاصی هست !!! ولی شما در این شب های مبارک ،بهمون نشون دادین که ما آدم بد ها هم میتونیم باهاش رفاقت کنیم ...نشون دادین که فضلش مال یه عده ی خاصی نیست ...بسیار ازتون ممنونم ،انشالله هر چی خیر و برکت دنیا و آخرت هست به زندگیتون بیاد. ، با خودم میگم ای  کاش سخنرانی شما هر چند ساعت تکرار داشت تا افرادی که مثل من هستن می شنیدن این ها رو .اون جمله ی «خدا رو گذاشتیم لای سجاده لای کتاب مقدس...»خیلی عالی بود ...راستی ،شما فکر نمیکنید قضاوت کردن بقیه هم خیلی ما رو از درک فضل خدا نگه میداره ؟!این موردی هست که من خودم باهاش خیلی درگیرم ،پیشنهاد میکنم اگر صلاح میدونین به قضاوت هم اشاره کنید.
استاد حدود بیست و هفت روز دیگه کنکور دارم ،دعا کنید برا همه ی کنکوری ها و برای بنده ی حقیر ،که ان شالله امام رضا گناها و سستی هام رو نادیده بگیرن و مشهد قبول بشم ...ببخشید طولانی شد ،امیدوارم یه روز ببینم تون 
با سلام و تشکر لطفا مطالب سایت رو زود به زود آپدیت کنید
باسلام و عرض ادب و قبولی طاعات شما 
به سوال واسم پیش اومد حاج آقا گفتند انسان لحظه لحظه در زندگی در حال امتحان است و خداوند مهربان در این آزمایش ها دورادور حواسش به انسان است تا ببینه انسان چیکار میکنه با عکس العمل دیرتر نسبت به انسان. 
میخواستم ببینم دعا در تغییر نتیجه این امتحانات چقدر تاثیر داره یا نه اصلا خدا بدون درنظر گرفتن چیزی یا کمکی ما را امتحان میکنه تا کجا با دعا و بندگی در این امتحانات میتونیم  موفق باشیم
لطفا به حاج آقا بگید راهنماییم کنه باتتشکر
با سلام ممنون از زحمات همگی دست اندرکاران این سایت پر محتوا. دعاگوی همه شما هستیم . سلام ما رو به استاد برسونید و بهشون بگید برامون دعا کنند. در پناه لطف امیرالمومنین باشید ان شاءلله

سلام
من برای شبکه سازی ایده دارم که میشه باهاش پول بدون ربا هم ایجاد کرد. امکانش هست یه فایل ورد بفرستم استاد بخونن. به صورت خلاصه تو یکی دو صفحه اصل ماجرا رو شرح میدم. اگه ممکن هست یه ایمیل به من بدید. اگر هم نمی خواید بخونید تو پاسخ پیام بنویسید که براتون امکانش نیست. نظرمو بدون پاسخ نذارید لطفا
پاسخ:
با سلام و تشکر

پیامتان را ایمیل کنید:
Bayan.Manavi@gmail.com
۰۶ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۰۸ محسن پاکروان
با سلام و تشکر از سایت خوب شما
سخنرانی های استاد در ماه رمضان از جلسه اول تا سوم همراه با فیلم می باشد و بقیه فیلم ندارد . با توجه به این که از طریق فیلم راحت تر می توان ارتباط برقرار کرد خواهشمندم فیلم جلسات را قرار دهید . یا در قسمت فروشگاه قرار دهید تا خریداری نمائیم .
التماس دعا

ضمن عرض سلام و قبولی طاعات شما و استاد محترم

تقاضا داشتم این سوال را از استاد بپرسید و بفرمایید اگر امکان دارد در ذیل سخنرانی اخیرشان در موضوع مهربانی به پاسخ این سوال نیز قسمتی را اختصاص دهند

سوال در مورد بیماران معلول ذهنی از دوران نوزادی و شرایط رشد ایشان در زندگی این دنیا برای رسیدن به مراحل برجسته اخروی و رسیدن به دسته السابقون بوده است... چگونه این شرایط برای انها مهیا می گردد

با احترام 

سلام و خیلی خسته نباشید و التماس دعا
لطفا به استاد بگین که در مورد اینکه عدالت خداوند مهربان و دیگر خصوصیات, در مقابل مهربانی خدا نیست بیشتر توضیح دهند.
خیلی ممنون
سلام ببخشید یه سوال دارم که اگر حاج آقا جواب بدن ممنون میشم 
اینطور که من متوجه شدم ایشون در جلسه ۵ می فرمایند ما نیاز به مهربانی خدا رو فطرتا داریم و اگر عمیقا درکش کنیم به اوج ایمان می رسیم و اگر اینو درک نمی کنیم قساوت داریم اما چیزی که هست اینه کسایی مثل نیچه هم گویا به نحوی احساس نیاز به مهربانی مطلق رو در خودشون حس کردند که می گویند ای کاش جهان جور دیگری بود ولی نیست و آنچه ادیان می گویند در حد خیالبافیه، به نظرم درک نیازمون به مهربانی مطلق چیز سختی نیست اون چیزی که مهمه اینه که چطور برای خودمون و دیگران ثابت کنیم واقعا خدا همون مهربان مطلق هست و اینکه واقعا پاسخی برای این احساس نیاز فطری به محبت مطلق وجود داره در حالی که خود خدا اینهمه رنج و سختی و محرومیت  بر سر راه زندگی انسانها قرار داده. 
یک بچه هم تا زمانی که مادرش با کمال محبت با اون برخورد می کنه هیچ شکی نسبت به مهربانی مادرش نداره اما وقتی برخورد تندی از مادرش می بینه نسبت به مهربونی مادرش شک می کنه، بعضی ابتلائات زندگی انسانها حتی بدون جرم و گناهی از طرف اونها رخ میده و حتی با وجود دعاهای خیلی زیاد برای در امان موندن از این مشکلات به درگاه خدا باز هم اتفاق میفته درحالی که خدا قطعا می توانست با روش قابل تحمل تری بنده خودش رو امتحان کنه و پرورش بده، مثلا اینکه دقیقا خدا از نقطه ای امتحانت می کنه که همیشه می ترسی از اون نقطه امتحان بشی.... با وجود اینها چطور میشه واقعا باور به وجود خدای بی نهایت مهربان داشت که پاسخ نیاز فطری طلب بی نهایت مهربانی انسانها باشه، با تشکر
پاسخ:
با سلام و تشکر
۱. بعد از اینکه مهربانی و رحمت و نعمات خدا را در موارد بی شماری دیدیم مانند مواردی که امام حسین ع در دعای عرفه برشمرده است،  و نیز فهمیدیم که منشا نامهربانی یا نیاز است یا عدم علم یا عدم قدرت که اینها در خدا نیست و هیچ دلیلی وجود ندارد که خدا نا مهربانی کند، مواردی که برایمان سوال است را باید به حساب جهل خودمان بگذادیم.‌ فقط انسان متکبر است که حاضر نیست این را بفهمد که بعضی چیزها هستند که او نمیتواند بفهمد. 

۲. بسیاری از مشکلات نتیجه ساختار دنیا است. خداوند دنیا را منظم و قاعده مند آفریده و به انسان اختیار داده است. به دلیل نظم و قاعده مند بودن دنیا، انسان میتواند از این قواعد سوء استفاده کند و به خودش و دیگران و حتی فرزند و نسل آینده ظلم کند. حتی بسیاری از بلایای طبیعی نتیجه گناهان بخشی از مردم است اما بی‌گناهان هم گرفتار آن میشوند. همانطور که وقتی یک ظالم تعدادی انسان بیگناه را میکشد، مقصر اصلی اوست و نه خدایی که به انسان اختیار و امکانات داده، در خصوص اکثر موارد قضیه همین است.
سلام و وقت شما بخیر 


م دوساله که به طور مرتب سخنرانیهای استاد رو گوش میدم. در این دوسال تنها مساله ای که برام حل نمیشد ولایت فقیه بود. هر چقدر به خودم فشار می آوردم که قلبا این مساله رو بپذیرم نمیتونستم. الان مدتی است که به فضل خدا این مساله هم برام حل شده و تمام اینها را مدیون استاد پناهیان هستم. تا روزی که زنده ام برای ایشون دعا میکنم. 

سلام بنده را به ایشون برسونید و بگویید بشدت التماس دعا دارم....

با سلام 
چطور از خداوند سپاسگذاری کنیم بابت نعماتش و چطور بابت قصور توان جبران داریم 
من جمله نعمات غیر قابل اندازه گیری وجود استاد پناهیان هستکه در پرنو نور اهل بیت این طور نقطه وصل هستندخداوند بهترین ها رو نصیبشون کند

۰۱ خرداد ۹۷ ، ۱۳:۰۰ زینب مشهدی حیدر
سلام طاعات قبول و ممنون از سایت مفیدتون 
خیلی مناسبتره که جلسات اضافه شده را از اول و ابتدای صفحه قرار بدهید که دسترسیش راحتتر باشه اینجوری باید جلسات را به ترتیب رد کنیم تا به جلسه جدید برسیم اگه ترتیب صفحه  از جلسات جدید به قدیم باشد دسترسی بهتری وجود خواهد داشت باتشکر
بسم الله الرحمن الرحیم

خدا حاج آقا رو خیر دنیا و آخرت عطا کنه که ما رو از غفلت و دوری از ذکر شریف بسم الله الرحمن الرحیم بیرون آوردند.

والحمدلله رب العالمین
سلام . لطفا صوت جلسه سوم رو هم قرار بدید
با تشکر از زحمات شما بزرگواران
سلام وعرض ادب خدمت استاد بزرگوار
هفته پیش با همسرم در مورد این موضوع صحبت میکردم ای کاش میتونستم بیشتر از این مهربانی خدا رو درک کنم
وخداوند مهربانم با سخنرانی شما دوباره مثل همیشه راهی دیگر به سمت هدایت  پیش پایم گذاشت
استاد عزیز سخنرانی شما در رابطه با رسیدن به لذت بندگی بسیار کلیدی وراهگشا بود ومن بارها وبارها گوش دادم وبعد از اون همش به خودم میگفتم چرا نمیتونم مهربونی خدا رو بیشتر درک کنم
شما همیشه بهترین ها رو بیان میکنین،شما همیشه جواب سوالهایی را که تو ذهن منه رو دارید،واین خودش محبت خداست،
واقعا واقعا ممنون
برامون دعا کنین استاد که سخت محتاج دعا هستیم

خدا خیرتون بده
کلی استفاده دارم میبرم. اجرتون با خدا
با سلام  اقای پناهیان زندگی من رو تغییر داد خدایا سپاس هر روز هر روز در سایت شما به دنبال پاسخ یکی از سوالاتم هستم خواهش میکنم بیشتر وبیشتر
من عاشق سخنرانی های استادم
خدا را شکر که این راه رو پیش روی من گذاشت

سلام اگر امکانش هست. جلسه مسجد فلسطین را پخش زنده بکنید.
فقط لطفا با  اینستاگرام  نباشد.
سلام
تشکر از سرعت عمل شما.
بنده همان قبل از طلوع از کانال سروش صوتی دانلود کرده و گوش کردم. سپاس گزارم  از سرعت عمل و نظم شما. ماجور الهی باشید.
سلام بشدت غمگینم‌ ازینکه شما تو هیپ پیام‌رسان داخلی کانال ندارین....بشدت!!!... صوت هم که ازینجا دانلود نمیشه....والسلام علی من‌تبع الهدی
پاسخ:
با سلام و تشکر

 • آی گپ:

igap.net/panahian_ir

 • سروش:

sapp.ir/panahian_ir

 • ویسپی:

wispi.me/channel/panahian_ir

 • بله

ble.im/panahian_ir

 • گپ

gap.im/panahian_ir

 • ایتا

eitaa.com/panahian_ir

سلام
وقت بخیر
ایا فایل های صوتی مهربانی خدا ،فایل پی دی افش هست؟
ممنون
پاسخ:
با سلام و تشکر

خیر

ارسال نظر

لطفا قبل از ارسال نظر اینجا را مطالعه کنید

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
دسترسی سریع سخنرانی ها درسنامۀ تاریخ تحلیلی اسلام تنها مسیر استاد پناهیان کلیپ تصویری استاد پناهیان کلیپ صوتی استاد پناهیان حمایت مالی بیان معنوی پناهیان عکس شبکه اجتماعی استاد پناهیان کانال آپارات استاد پناهیان
پرونده ویژه:سفرنامعه پیاده روی اربعین 95 پرونده ویژه محرم 96 استاد پناهیان مذاکرات هسته ای پناهیان
پرونده ویژه:#letter4u #LetterForyou نامه ای برای تو سخنان تاثیر گذار سوالات متداول همکاری با ما

آخرین مطالب

مطالب برگزیده

آخرین نظرات

بیان ها راهکار راهبرد آینده نگری سخنرانی گفتگو خاطرات روضه ها مثال ها مناجات عبارات کوتاه اشعار استاد پناهیان قطعه ها یادداشت کتابخانه تالیفات مقالات سیر مطالعاتی معرفی کتاب مستندات محصولات اینفوگرافیک عکس کلیپ تصویری کلیپ صوتی موضوعی فهرست ها صوتی نوبت شما پرسش و پاسخ بیایید از تجربه... نظرات شما سخنان تاثیرگذار همکاری با ما جهت اطلاع تقویم برنامه ها اخبار مورد اشاره اخبار ما سوالات متداول اخبار پیامکی درباره ما درباره استاد ولایت و مهدویت تعلیم و تربیت اخلاق و معنویت هنر و رسانه فرهنگی سیاسی تحلیل تاریخ خانواده چندرسانه ای تصویری نقشه سایت بیان معنوی بپرسید... پاسخ دهید...